15/05/2018
بیمه های اموال- بیمه پاسارگاد

بیمه های اموال

در بیمه های اموال شرکت بیمه پاسارگاد بخش های مختلفی از جمله بیمه های آتش سوزی، اتومبیل،باربری و … وجود دارد. الف- بیمه های آتش سوزی […]
15/05/2018
بیمه های مسئولیت- بیمه پاسارگاد

بیمه های مسئولیت

چنانچه در اثر فعالیت تولیدی و کاری یا در هنگام ساختمان سازی یا انجام طرح های عمرانی یا انجام حرفه خود به اشخاص دیگر صدمه ای […]
15/05/2018
بیمه های اشخاص- بیمه عمر- بیمه پاسارگاد

بیمه های اشخاص

وجود یک محیط آرام و بی دغدغه یکی از بدیهی ترین تمایلات انسان است و همواره بشر سعی داشته با فعالیت های اقتصادی برای ساختن یک […]
15/05/2018
بیمه های اشخاص- بیمه عمر- بیمه پاسارگاد

بیمه های اشخاص

وجود یک محیط آرام و بی دغدغه یکی از بدیهی ترین تمایلات انسان است و همواره بشر سعی داشته با فعالیت های اقتصادی برای ساختن یک […]